ŚWIADOMY RODZIC

Był taki moment w moim życiu, że w relacji z dziećmi doświadczyłam ogromnej bezsilności, bezradności i swojej niekompetencji w roli rodzica. Wiem, że podobne uczucia towarzyszą wielu rodzicom. Dlatego postanowiłam połączyć moje różne doświadczenia zawodowe: jak umiejętność prowadzenia szkoleń, wiedzę psychologiczną dotyczącą wychowania i rozwoju osobistego oraz doświadczenie w byciu rodzicem i przygotowałam autorski program budowania świadomości i kompetencji rodzicielskich.

Dlaczego „Świadomy Rodzic”?

  • „Badania sugerują, że dzieci bazujące na pozytywnej więzi z rodzicami mają większe zasoby siły wewnętrznej i lepiej radzą sobie z wyzwaniami. Budowanie takiej pozytywnej relacji wymaga gotowości rodzica do własnego rozwoju”. J. Siegiel, M. Hartzell
  • Badania kompetencji wychowawczych, realizowane przez Millward Brown SMG/KRC pokazują, że 17% rodziców ma niewystarczającą wiedzę na temat wychowania i rozwoju dzieci. Aż 41% uzyskało ocenę zaledwie mierną. Wiedzę tylko 8% rodziców można ocenić przynajmniej dobrze. Z udzielanych odpowiedzi można wnioskować, że rodzice chcą być „dobrymi rodzicami”, a niskie oceny nie są wynikiem ich złej woli, czy celowego działania, a bardziej braku odpowiednich kompetencji. Brakuje im pomysłów, narzędzi i wiedzy, jak należy postępować w stosunku do młodego człowieka.
  • „Pomaga zbudować autorytet osobisty, który buduje się na poczuciu własnej wartości, dobrej znajomości samego siebie, szacunku i zaufaniu do siebie oraz na umiejętności poważnego – lecz bez nadęcia – traktowania swoich wartości i granic”. J. Juul
  • „Bycie matką lub ojcem jest najlepszą szansą na dojrzewanie, ponieważ miłość naszych dzieci czyni nas tak wrażliwymi delikatnymi jak żadna inna relacja. Czy jesteśmy gotowi na to, żeby nasze dzieci wyzwoliły w nas uczucia i doświadczenia, które dotychczas głęboko skrywaliśmy przed sobą?” J. Juul

Czy jesteś gotowy na to?

Na to wyzwanie, które stawia przed Tobą Twoje dziecko?

Bo mam takie marzenie, by dzielić się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, by wzmacniać i rozwijać kompetencje rodzicielskie, by pomagać odkrywać rodzicom ich ograniczenia, zmieniać je na zasoby, na nowe możliwości, by być bardziej świadomym rodzicem, by znać i stosować różne dobre praktyki w budowaniu relacji z dzieckiem, w atmosferze zaufania i szacunku do siebie nawzajem. By sprawiać aby nam i naszym dzieciom żyło się trochę łatwiej i bliżej siebie.

Jak pracuję?

  • Warsztatowo opierając się na przykładach uczestników i własnych.
  • Wybieram sprawdzoną teorię i znajduję dla niej praktyczne zastosowanie.
  • Pracuję w nurcie Analizy Transakcyjnej, podejściu dr. Haim Ginotta oraz Jaspera Juula. Wykorzystuję podejścia takie jak Porozumienie bez Przemocy, Pozytywna Dyscyplina, Hand in Hand Parenting, oraz proponowane przez A. Faber i E. Mazlish czy T. Gordona.
  • Korzystam z najnowszych odkryć neurobiologii np. neurobiologii interpersonalnej D. Siegla.
  • Jestem psychologiem, trenerem i coachem – wykorzystuję swoje doświadczenie pracy w biznesie, jako trener i coach a przede wszystkim jako rodzic.

“Świadomy Rodzic w Organizacji”

Pracujesz w organizacji? Twój pracodawca dba o pracowników w różnych obszarach, także pozazawodowych? Masz grupę ludzi w organizacji, którzy byliby zainteresowani wzmacnianiem kompetencji rodzicielskich? Jeśli tak, powiedz mu o autorskim programie: „Świadomy Rodzic w Organizacji” lub pobierz prezentację, albo po prostu daj mi znać, że jesteście tym zainteresowani.

Moja pozycja życiowa i jej konsekwencje w życiu rodziny.

Jaka jest moja pozycja życiowa: wobec siebie, innych i dzieci? Co z tego wynika dla mnie i dla innych? Kwestionariusz pozycji życiowych – autodiagnoza. Jak moja postawa wpływa na mój sposób komunikowania się i budowania relacji? Jak budować zdrową pozycję życiową?

W świecie emocji naszych i dziecka.

Dlaczego emocje są ważne w naszym życiu? Jak emocje wpływają na budowanie zaufania do siebie i poczucie własnej wartości? Jak uczucia wpływają na rozwój mózgu dziecka? Jak usłyszeć dziecięce emocje? Jakie emocje kryją się za zachowaniem dzieci? Uczucia autentyczne a uczucia zastępcze – dlaczego często nie rozumiemy siebie i innych? Rozpoznawanie emocji, nazywanie emocji swoich i emocji dzieci.

O komunikacji – moje i dziecka sposoby na komunikację ze sobą.

Co potrzebuje dziecko, a co ja? Z jakiej „części siebie” komunikuje się z innymi? Jak to wpływa na innych? Do jakich zachowań zapraszam innych swoim sposobem komunikowania się? Jak komunikuję się z dzieckiem? Moje mocne i słabe strony. Dlaczego nam w tej komunikacji nie idzie? Bariery i trudności w komunikacji. Jak zachęcić dziecko do współpracy? Narzędzia i metody zachęcające dziecko do współpracy.

Złość moja i dziecka.

Jak powstaje złość? Co dzieje się w nas, kiedy się złościmy? Jak rozumieć złość? Po co się złościmy? Dlaczego dzieci się złoszczą? Dlaczego złościmy się na dzieci? Złość… i co dalej? Jak radzić sobie ze swoją złością i złością dziecka? Narzędzia i metody, pozwalające radzić sobie ze swoją złością i złością dziecka.

Kary – stosować czy nie?

Współczesne podejście i badania do stosowania kar wobec dzieci. Pozytywne i negatywne aspekty karania. Efekty uboczne stosowania kar – jak karanie wpływa na poczucie własnej wartości dziecka i postawę odpowiedzialności? Jak dziecko widzi karę? Co zamiast kar? Metody i narzędzia zamiast karania.

Nagrody – stosować czy nie?

Współczesne podejście i badania do nagradzania dzieci. Pozytywne i negatywne aspekty stosowania nagród. O znakach rozpoznania, o chwaleniu, o krytykowaniu dzieci. Jak chwalić, jak krytykować, by budować poczucie własnej wartości dziecka. Sposoby i podejścia. Chwalenie. Krytykowanie. Wdzięczność.

O rywalizacji pomiędzy dziećmi.

Dlaczego dzieci ze sobą rywalizują? Co robić kiedy dzieci się biją? Metody i podejścia. Jak interweniować? – o skutecznych działaniach i komunikatach. Najczęstsze błędy, jakie popełniamy: porównywanie, narzucanie roli, powinieneś…, rozstrzyganie sporów, przyjmowanie strony. Strategie radzenia sobie przy rozwiazywaniu dziecięcych konfliktów.

Nasze skrypty – historie życiowe.

Jakie są nasze skrypty życiowe? Jaki skrypt (nieświadomy plan życiowy) dziecka budujemy? O zakazach, nakazach, atrybucjach i przyzwoleniach. Jak dziecko realizuje skrypt rodziców? O rolach i etykietach, jakie przypisujemy dzieciom i ich wpływie na ich życie.