CO PROPONUJE?

Praca z rodzicem dla mnie to praca z jego świadomością, emocjami, historią życia, jaką ze sobą niesie, decyzjami, przekonaniami i zachowaniami. Sytuacje, które zdarzają się z dzieckiem, są tylko pewnym lustrem, w którym spotykamy się ze sobą – ze swoimi słabościami, nieodkrytymi obszarami, z czymś, czego do tej pory nie chcieliśmy zauważyć.

We mnie moje dzieci uruchomiły wszystko co najlepsze, najpiękniejsze, najdelikatniejsze i wszystko co  najtrudniejsze, z czym wcześniej nie musiałam sobie radzić…dopóki nie pojawiły się w moim życiu. To one skonfrontowały mnie z tym, co przeszkadzało nam budować prawdziwą i bliską relację. To we mnie był „problem”, nie w nich. Jak mówi J. Juul: „W relacji między dorosłym i dzieckiem odpowiedzialność spada w stu procentach na dorosłego”.

Dlatego jeśli chcesz poprawić swoją relacje z dzieckiem zacznij od siebie!

Nie ma innej drogi!!

Coaching rodzicielski

Coaching jest metodą pracy, która bazuje na zasobach klienta. Oparty jest na przekonaniu, że posiadamy w sobie wszystko, co jest nam potrzebne by poradzić sobie z daną trudnością. Zgodnie z tym założeniem coach nie radzi, nie wskazuje, nie ocenia, a mobilizuje klienta do tego, by poszukał w sobie tego potencjału i kompetencji potrzebnych mu do poradzenia sobie z zaistniałą sytuacją.

W coachingu rodzicielskim bazując na potencjale i zasobach rodzica, szuka on w sobie postaw, przekonań, wartości, i umiejętności, które pomogą mu być takim rodzicem dla swoich dzieci, jakim pragnie być.

Coaching prowadzony jest indywidualnie z rodzicem.

Konsultacje dla rodziców

Konsultacje dla rodziców – to forma pracy, w której głównym celem jest znalezienie rozwiązania, które rodzic poszukuje dla siebie i w relacji ze swoim dzieckiem. Podstawowym założeniem tutaj jest przekonanie, że rodzic posiada potencjał i możliwości, ale nie zna metod i sposobów, które pomogłyby mu poradzić sobie z daną sytuacją.

W odróżnieniu od coachingu – konsultacje zawierają więcej elementów edukacyjnych, ćwiczeń, poznawania metod, sposób komunikowania się z dzieckiem, zachęcania go do współpracy, radzenia sobie z emocjami, czy innych narzędzi potrzebnych rodzicowi do budowania zdrowych, opartych na szacunku i miłości, relacji z dziećmi.

Konsultacje prowadzone są indywidualnie z rodzicem.

Warsztaty/Szkolenia

To spotkanie grupy rodziców, podczas którego przekazywana jest wiedza z określonego tematu, a następnie ćwiczenie jej zastosowania w praktyce. Bazujemy tutaj na adekwatnej do tematu teorii, ćwiczeniach grupowych, indywidualnych oraz przykładach. Jest to również spotkanie, w którym rodzice mogą wymieniać się swoimi doświadczeniem i sprawdzonymi już pomysłami i dobrymi praktykami.

Moja pozycja życiowa i jej konsekwencje w życiu rodziny.

Jaka jest moja pozycja życiowa: wobec siebie, innych i dzieci? Co z tego wynika dla mnie i dla innych? Kwestionariusz pozycji życiowych – autodiagnoza. Jak moja postawa wpływa na mój sposób komunikowania się i budowania relacji? Jak budować zdrową pozycję życiową?

W świecie emocji naszych i dziecka.

Dlaczego emocje są ważne w naszym życiu? Jak emocje wpływają na budowanie zaufania do siebie i poczucie własnej wartości? Jak uczucia wpływają na rozwój mózgu dziecka? Jak usłyszeć dziecięce emocje? Jakie emocje kryją się za zachowaniem dzieci? Uczucia autentyczne a uczucia zastępcze – dlaczego często nie rozumiemy siebie i innych? Rozpoznawanie emocji, nazywanie emocji swoich i emocji dzieci.

O komunikacji – moje i dziecka sposoby na komunikację ze sobą.

Co potrzebuje dziecko, a co ja? Z jakiej „części siebie” komunikuje się z innymi? Jak to wpływa na innych? Do jakich zachowań zapraszam innych swoim sposobem komunikowania się? Jak komunikuję się z dzieckiem? Moje mocne i słabe strony. Dlaczego nam w tej komunikacji nie idzie? Bariery i trudności w komunikacji. Jak zachęcić dziecko do współpracy? Narzędzia i metody zachęcające dziecko do współpracy.

Złość moja i dziecka.

Jak powstaje złość? Co dzieje się w nas, kiedy się złościmy? Jak rozumieć złość? Po co się złościmy? Dlaczego dzieci się złoszczą? Dlaczego złościmy się na dzieci? Złość… i co dalej? Jak radzić sobie ze swoją złością i złością dziecka? Narzędzia i metody, pozwalające radzić sobie ze swoją złością i złością dziecka.

Kary – stosować czy nie?

Współczesne podejście i badania do stosowania kar wobec dzieci. Pozytywne i negatywne aspekty karania. Efekty uboczne stosowania kar – jak karanie wpływa na poczucie własnej wartości dziecka i postawę odpowiedzialności? Jak dziecko widzi karę? Co zamiast kar? Metody i narzędzia zamiast karania.

Nagrody – stosować czy nie?

Współczesne podejście i badania do nagradzania dzieci. Pozytywne i negatywne aspekty stosowania nagród. O znakach rozpoznania, o chwaleniu, o krytykowaniu dzieci. Jak chwalić, jak krytykować, by budować poczucie własnej wartości dziecka. Sposoby i podejścia. Chwalenie. Krytykowanie. Wdzięczność.

O rywalizacji pomiędzy dziećmi.

Dlaczego dzieci ze sobą rywalizują? Co robić kiedy dzieci się biją? Metody i podejścia. Jak interweniować? – o skutecznych działaniach i komunikatach. Najczęstsze błędy, jakie popełniamy: porównywanie, narzucanie roli, powinieneś…, rozstrzyganie sporów, przyjmowanie strony. Strategie radzenia sobie przy rozwiazywaniu dziecięcych konfliktów.

Nasze skrypty – historie życiowe.

Jakie są nasze skrypty życiowe? Jaki skrypt (nieświadomy plan życiowy) dziecka budujemy? O zakazach, nakazach, atrybucjach i przyzwoleniach. Jak dziecko realizuje skrypt rodziców? O rolach i etykietach, jakie przypisujemy dzieciom i ich wpływie na ich życie.