Dzień po dniu stawaj się bardziej świadomym siebie rodzicem

„Badania sugerują, że dzieci bazujące na pozytywnej więzi z rodzicami mają większe zasoby siły wewnętrznej i lepiej radzą sobie z wyzwaniami. Budowanie takiej pozytywnej relacji wymaga gotowości rodzica do własnego rozwoju”.

 

D. Siegiel

Czy jesteś gotowy na takie wyzwanie?

„Ja zmianę zaczęłam od siebie. Zmiana to nie tylko nauczenie się technik, metod, słów czy nawet gotowych zdań. Trwała zmiana to zmiana w myślach, które mi towarzyszą, zmiana w rozumieniu swoich uczuć, uczuć i zachowań dziecka, zmiana w znaczeniu, jakie nadaję danej sytuacji. Trwała zmiana to zmiana w sobie, w swoim sposobie myślenia, odczuwania i działania”.

Perspektywa

Pomagam rodzicom w rozumieniu siebie, swoich myśli, uczuć i zachowań oraz w rozumieniu potrzeb i zachowań dziecka.

Metody

Uczę rodziców także różnych metod i narzędzi postępowania z dzieckiem. Aby jedno z drugim tworzyło spójną całość.

Miłość

Podstawą zawsze jest bezwarunkowa miłość i akceptacja dziecka, bez tego, każde narzędzie, metoda, staje się manipulacją i niszczy  relacje.

W różnych sytuacjach z dzieckiem, zawsze mamy kilka możliwości jak się zachować. Każdy z nas może wybrać swoje zachowanie. Wybór zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Nasze myśli, uczucia, zachowania są w naszych rękach, czasem tylko nie widzimy, jakie mamy opcje. Ja pomagam te opcje odnaleźć.

Skontaktuj się ze mną

10 + 15 =